แม่กวางกับสิงโต

แม่กวางกับสิงโต

แม่กวางตัวหนึ่งถูกนายพรานตามล่า มันวิ่งหนีหัวซุกหัวซุนมาหลบในถ้ำเพื่อหวังรอดชีวิต โดยที่ไม่รู้เลยว่าในถ้ำมีสิงโตตัวหนึ่งอาศัยอยู่ สิงโตซุ่มดูจนแม่กวางเดินเข้ามาใกล้ ๆ จากนั้นจึงใช้หรงเล็บตะครุบและจับฉีกเนื้อออกเป็นชิ้น ๆ แม่กวางร้องด้วยความเจ็บปวดและพูดว่า “ข้าช่างอาภัพเหลินเกิน อุตส่าห์วิ่งหนีรอดจากมนุษย์มาได้ แต่ต้องมากลายเป็นเหยื่อของสิงโตแทน”

นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า
เมื่อหลบหนีศัตรูจงดูให้แน่ใจก่อนว่าจะไม่ตกเป็นเหยื่อของผู้อื่นอีก

พุทธภาษิต
เต ทีฆรตฺตํ โสจนฺติ เย ปมชฺชนฺติ มาณวา.
คนประมาท ย่อมเศร้าโศกสิ้นกาลนาน.