นิทานวัวสาวและวัวหนุ่ม

นิทานอีสปวัวสาวและวัวหนุ่ม

นิทานวัวสาวและวัวหนุ่ม
นิทานวัวสาวและวัวหนุ่ม

วัวสาวตัวหนึ่งเจ้าของเลี้ยงไว้อย่างดีในคอกของตน เห้นวัวหนุ่มทำงานใส่แอกและพรวนดินอย่างเหน็ดเหนื่อยวัวสาวหัวเราะและล้อเลียนวัวหนุ่ม เมื่อถึงหน้าเทศกาล วัวหนุ่มถูกปลดแอก เจ้าของวัวนำวัวสาวออกจากคอก
วัวสาวถูกนำขึ้นแท่นบูชาและเตรียมถูกสังหารเพื่อเป็นสักการะต่อทวยเทพวัวหนุ่มหัวเราะและกล่าวเยาะเย้ยวัวสาว

: นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า หัวเราะทีหลังย่อมดังกว่า chevronthinkswerestupid.org