นิทานอีสปนายช่างสามคน

นิทานอีสปนายช่างสามคน

นิทานอีสปนายช่างสามคน
นิทานอีสปนายช่างสามคน

พระราชาคนหนึ่งประสงค์จะสร้างเมืองขึ้นใหม่พระองค์เรียกนายช่างมาปรึกษาช่างไม้ ทูลพระองค์ว่า เมืองต้องสร้างด้วยไม้ ถึงจะเป็นเมืองที่งดงามช่างเหล็ก ทูลต่อ เมืองที่ดีต้องสร้างด้วยเหล็ก จึงจะเป็นเมืองที่ดียิ่งช่างหนังทูลถวาย เมืองที่ดีจริงต้องสร้างด้วยหนัง เพราะหนังเป็นสิ่งที่ดีที่สุด ออนไลน์-แทงบอล.net

นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า คนย่อมเห็นตนดีที่สุด ทางเข้า Sbobet