นิทานพื้นเมืองเวียงจันทร์

นิทานพื้นเมืองเวียงจันทร์

  ในอดีตกาลนานมา   เวียงจันทน์กับไทยเป็นศัตรูคู่อาฆาตกัน   ไทยยกทัพไปตีเมืองเวียงจันทน์เสียหลายครั้ง แต่ก็ไม่สามารถเอาชนะได้สักทีทั้งที่ไทยนั้นมี

Continue reading »