นิทานพื้นเมืองเวียงจันทร์

นิทานพื้นเมืองเวียงจันทร์

 

นิทานพื้นเมืองเวียงจันทร์

ในอดีตกาลนานมา   เวียงจันทน์กับไทยเป็นศัตรูคู่อาฆาตกัน   ไทยยกทัพไปตีเมืองเวียงจันทน์เสียหลายครั้ง
แต่ก็ไม่สามารถเอาชนะได้สักทีทั้งที่ไทยนั้นมีกำลังมากกว่า   นั่นก็เพราะว่าเวียงจันทน์มีพระยานาคมาช่วยเหลือ   คือเมื่อเจ้าเมืองตีกลองขึ้นมาพระยานาคก็จะโผล่ขึ้นมาจากน้ำแล้วก็พ่นพิษใส่ทหารไทยจนทหารไทยตายเสียหมด

กษัตริย์ไทยทรงทราบเรื่องราวนั้นจึงได้ให้เชียงเมี่ยง   ที่เป็นคนฉลาดหลักแหลม
ปลอมเป็นหมอมอ(หมอโหร)   เข้าไปในเมืองเวียงจันทน์   เมื่อสบโอกาสได้เข้าพบกับเจ้าอนุ
เจ้าเมืองเวียงจันทร์   หมอมอเชียงเมี่ยงจึงได้ทำนายว่าเจ้าอนุวงศ์จะได้รับมรดกที่เป็นเงินที่ถูกฝังไว้ที่ครกมอง
เมื่อเจ้าอนุสั่งให้คนไปขุดดูก็ได้พบเงินนั้นจริงๆ   จึงทำให้เกิดความศรัทธาเชื่อถือในหมอมอคนนี้มาก
ส่วนสาเหตุที่พบสมบัตินั้นได้   ก็เนื่องมาจากเชียงเมี่ยงให้คนเอาไปฝังไว้ก่อนแล้วนั่นเอง

ต่อมาเชียงเมี่ยงให้คนทำว่าวติดธนูเอาไว้ด้วย   แล้วจึงได้ปล่อยขึ้นไปจนสูงมากๆจนไม่สามารถมองเห็นได้   ได้ยินแต่เสียงธนู
เจ้าอนุแปลกใจเป็นอันมากแต่ก็ไม่สามารถที่จะหาสาเหตุได้จึงให้เรียกหมอมอมาทำนายให้ดู   หมอมอเชียงเมี่ยง
ก็ได้ให้คำทำนายว่าจะมีเรื่องเดือดร้อนมาถึงแก่บ้านเมือง   เพราะเสียงนั้นก็คือภูตผีปีศาจที่ร้องโหยหวนเพราะต้องการที่จะลงมากินผู้คน
พระราชา อนุ จึงตรัสถามไปว่าจะมีวิธีแก้ไขอย่างไรไ้บ้าง   หมอมอปลอมบอกว่าจะต้องไปตัดลิ้นของกลองใบนั้น
และให้อุดรูพระยานาคเอาไว้เสีย   เสียงนั้นก็จะหายไปและภูติผีปีศาจก็จะไม่ลงมากินผู้คนในเมืองเวียงจันทร์
เจ้าอนุหลงกลเข้าให้จังเบ้อเร่อจึงให้คนทำตามที่หมอมอบอก

ครั้นเมื่อถึงเวลาที่ไทยไปตีเมืองเวียงจันทร์  พระราชาอนุจึงไม่สามารถเรียกพญานาคออกมาช่วยได้  เมืองเวียงจันทรืจึงได้ถูกตีแตกด้วยเหตุนี้เอง  chevronthinkswerestupid.org