นิทานนกยุงกะนกกะเรียน

นิทานนกยูงกับนกกระเรียน

 

นิทานนกยุงกะนกกะเรียน
นิทานนกยุงกะนกกะเรียน

 

นกยูงภูมิใจกับขนที่งดงามของมัน มันร้องบอกนกกระเรียนที่ขนดำอัปลักษณ์ถึงความงามของมัน เจ้านกกระเรียนโต้ตอบ ถึงแม้ข้าไม่มีขนที่งดดงามเช่นเจ้าแต่ข้าสามารถบินสูงเสียดฟ้า ส่งเสียงไกลราวกับได้ยินทั้งปฐพีตัวเจ้าที่มีขนงามแต่ทำได้เพียงแค่เดินบนดิน ไม่ต่างอะไรกับไก่ทั่วไปนกยูงได้ยินจึงขมวดหางเดินหนีไปไกล

นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า ขนที่งดงามไม่ได้ทำให้เป็นนกที่สูงค่า คนจะงามใช่งามที่หน้าตา chevronthinkswerestupid.org