นกกระสากับหมาจิ้งจอก

นกกระสากับหมาจิ้งจอก

วันหนึ่งหมาจิ้งจอกนึกอยากจะแกล้งนกกระสา มันจึงเชิญนกกระสามากินอาหารค่ำที่บ้าน อาหารที่มันเตรียมไว้รับแขกก็คือซุปที่ใส่ไว้ในจานก้นตื้้น แต่ปากของนกกระสายาวกว่าปากของหมาจิ้งจอกมันจึงไม่สามารถกินได้ จึงต้องกลับบ้านไปด้วยความหิว หลายวันต่อมานกกระสาจึงเชิญหมาจิ้งจอกมาที่บ้านบ้าง มันเตรียมอาหารใส่คนโทไว้ หมาจิ้งจอกพยายามยื่นปากลงไปกินอาหารในคนโทแต่ก็ไม่ถึง นกกระสาจึงพูดขี้นว่า “เจ้าจะมาว่าข้าไม่ได้นะ เพราะข้าทำแบบเดียวกับที่เจ้าเคยทำกับข้าเท่านั้นเอง” หมาจิ้งจอกจึงต้องกลับบ้านไปโดยที่ไม่ได้กินอะไรแม้แต่น้อย

นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า
ปฏิบัติต่อผู้อื่นเช่นใดย่อมได้รับผลตอบแทนเช่นกัน

พุทธภาษิต
ยานิ กโรติ ปุริโส ตานิ อตฺตนิ ปสฺสติ
กลฺยาณการี กลฺยาณํ ปาปการี จ ปาปกํ
ยาทิสํ วปเต พีชํ ตาทิสํ รุหเต ผลํ

บุคคลทำกรรมใด ย่อมมองเห็นกรรมนั้นในตน
ผู้ทำกรรมดีย่อมได้ผลดี ผู้ทำกรรมชั่วย่อมได้ผลชั่ว
บุคคลหวานพืชเช่นใด ผลย่อมงอกขึ้นเช่นนั้น